GLOBALGAP (EUREPGAP) ,   Avrupa Perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubunun (EUREP : Euro Retailer Produce Working Group), İyi Tarım Uygulamaları (GAP: Good Agricultural Practice)  esasına dayanan   tarımsal üretimde kullanılması gereken asgari standardın belirlendiği bir  protokoldür.

GLOBALGAP (EUREPGAP), Avrupa`da yakın geçmişte yaşanan,  halk sağlığını tehdit eden, gıda maddelerinin güvenliğine  ilişkin oluşan sorunların sonucu gündeme gelmiştir.

EUREP; kendi toplumlarının sağlıklı tarımsal ürünler tüketmesini temin etmek için bu ülkelerde yetiştirilen ve dışardan ithal edilen tarımsal ürünlerde aranan minimum standartları belirleyen bir protokol hazırlamıştır. Bu anlamda; ürünün tohum aşamasından ekimde kullanılan zirai ilaçlara, hangi üretici tarafından hangi tarlada ekildiğine kadar bütün bilgilerini içeren bir izlenebilirlik oluşturulması gerekmektedir. Böylece ürünlerin üretimden tüketime kadar tüm aşamaları kontrol altına alınmış olmaktadır.

GLOBALGAP (EUREPGAP) sertifikası olan bir ürünün;

İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,
Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,
Üretimi sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,
Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yapıldığı, anlaşılır.

GLOBALGAP (EUREPGAP), Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), Zararlılarla Entegre Mücadele (IPM:Integrated Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (ICM: Integrated Crop Management) ilkelerini baz alarak, tarım ile ilgili metotların ve teknolojilerin sürekli gelişmesini desteklemektedir.

GLOBALGAP (EUREPGAP) Protokolü Standartlarının Başlıkları;

� İzlenebilirlik
� Kayıt Tutma ve İç Tetkik
� Çeşitler ve Anaçlar
� Alan Tarihi ve Alan Yönetimi
� Toprak ve Substrat Yönetimi
� Gübre Kullanımı
� Sulama
� Bitki Koruma
� Hasat
� Ürünlerin İşlenmesi
� Atık ve Kirlilik Yönetimi
� İşçi Sağlığı, Güvenliği ve Refahı
� Çevre
� Şikayet Formu

DENETİM SEÇENEKLERİ

SEÇENEK 1: BİREYSEL SERTİFİKASYON
Üretici dahili iç denetimi
Sertifikasyon kurumu tarafından gerçekleştirilen harici denetim

SEÇENEK 2: GRUP SERTİFİKASYON

Dahili yönetim ve kontrol sistemi
Üretici dahili iç denetimi
Üretici grubu dahili denetimi
Sertifikasyon kurumu tarafından gerçekleştirilen harici denetim

SEÇENEK  3 ve 4: BENCHMARKİNG – EŞDEĞERLİK

Seçenek 3: Bireysel Üretici Eurepgap Benchmarked Proje Sertifikası için Müracaat eder.

Seçenek 4: Üretici Grubu Eurepgap Benchmarked Proje Sertifikası için Müracaat eder.