NAVİGA uluslararası belgelendirme ve eğitim hizmetleri ltd. 09.05.2005 tarihinde yönetim sistemleri belgelendirme hizmetleri sunmak amacıyla 553728 ticaret sicil numarası ile kurulmuştur. 2009 yılından beri TÜRKAK akreditasyonu ile hizmet sunmaktadır.

NAVIGA BELGELENDİRME

Yönetim sistemleri belgelendirmesi konusunda bugünkü ve gelecekteki müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda Naviga, ulusal akreditasyon kurumundan (TÜRKAK) ISO IEC 17021 standardına göre akredite olmuştur.  Bu akreditasyona göre çalıştığı coğrafi bölge Türkiye’dir.

NAVIGA uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunarken (Sistem/Ürün/Personel Belgelendirme) yaptığınız faaliyetlerin standartlara uygunluğunu tescil eder. NAVIGA nın bu faaliyetini yürürlükteki yasa, yönetmelik ve akreditasyon kurallarına uygun yapıp yapmadığı Akreditasyon kuruluşları tarafından izlenir ve denetlenir.

NAVIGA, kendisinden tetkik ve belgelendirme hizmeti alan/ almak isteyen kuruluşların, uygunluk değerlendirmesi kapsamında oluşabilecek diğer ihtiyaçları/ hizmet taleplerini tek elden karşılayabilmeleri için hizmetlerini sürekli artırma çaba ve gayreti içerisindedir.

Sizlerde yönetim sistemlerinizin, ürünlerinizin standartlara uygunluğunu NAVIGA’nın hizmetlerinden yararlanarak tescil ettirebilirsiniz.