ROBERE & ASSOCIATE – NAVIGA ISBIRLIGI ILE IRCA KAYITLI ISO 14001 : 2015 BASDENETCI GEÇİŞ EĞİTİMİ

Program Kısa Açıklaması – Amacı
Çevre yönetim sistemleri denetimlerinde görev alacak kişiler için idealdir. 1. taraf, 2. taraf ve 3. taraf denetçilerin hepsi için geçerli bir eğitimdir. Özellikle 3. taraf denetimlerde görev alacakların almaları gereken zorunlu bilgileri içermektedir. Temel ve ileri denetleme teknikleri, pratik çalışmaların eşliğinde verilmektedir.

Program İçeriği

Giriş
Çevre ve Denetim kavramları ve terminoloji
Çevresel Konular ve Endişeler
Çevre Boyutları ve Etkileri
Çevre Yönetim Sistemleri
ISO 14001 : 2015 standardının kısa analizi
ISO 19011 standardı ve denetim
Çevre Mevzuatı – Türkiye, Uluslararası
Denetleme kavramı
Denetime Hazırlık
Denetçi Seçimi, Ekip oluşturma
1. ve 2. Aşama Denetimleri
Denetim programları ve denetim planı
Denetçi özellikleri, görev, yetki ve sorumluluk
Soru listeleri
Denetimin yürütülmesi – sorgulama teknikleri
Denetimlerin raporlanması
Uygunsuzluklar, derecelendirme ve raporlama
Düzeltici faaliyet, Takip denetimleri ve sürekli iyileşme
Vaka çalışmaları
Pratik Egzersizler
Kimler Katılmalı
Başta bağımsız çevre yönetim sistemi denetimlerinde görev alacakla olmak üzere, yan sanayi denetçileri ve denetim becerilerini geliştirmek isteyen herkes için idealdir.

Ne Kazanacaksınız ?

Bu eğitimi başarılı bir şekilde tamamladığınız zaman normal olarak çevre denetimleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmış olmanız gerekir.

Eğitim Yeri
Naviga Belgelendirme Eğitim Salonu ISTANBUL