ISO 9001:2015 Güncelleme Yapıldı

ISO 9001 NEDEN GÜNCELLENDİ?

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu(ISO), her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmekte ve ilgili taraflar için kullanışlı hale getirmektedir. Kuruluşların karşılaştığı zorlukların yıllar içinde farklılık göstermesi, küreselleşmeye paralel olarak tedarik zincirindeki faaliyetlerin daha karmaşık hale gelmesi, kuruluşların iş yapma metotlarının değişmesi, müşterilerin ve ilgili tüm tarafların beklentilerinin artması, bilgi erişiminin kolaylaşması ve günümüz toplumunun sesinin daha güçlü çıkması revizyon ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu çerçevede ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı, ISO tarafından Eylül 2015’te yayımlanmış; Türk Standardları Enstitüsü tarafından ise Ocak 2016’da Türk Standardı(TS EN 9001:2015) olarak yayımlanmıştır.

ISO 9001:2015 VERSİYONUNDA Kİ BAŞLICA FARKLILIKLAR NELERDİR?

Yeni versiyonda, üst düzey liderlik ,taahhüt,uyum.amaç,karşılaşılan risk ve fırsatlar üzerine özellikle vurgu yapılmakta,yasal şartlar,,rekabetçi pazar ,teknoloji,sosyal-kültürel-ekonomik çevreler ,kuruluşun kültürü ,bilgisi, performansı gibi hususlar kuruluşun bağlamının anlaşılmasında rol oynamaktadır.

En fark edilebilir değişiklik standardın yeni yüksek seviyeli(HLS) yapısıdır. Bu yapı, çoklu yönetim sistemi kullanan kuruluşların yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmasını sağlamaktadır.

Diğer bir değişiklik ise standardın risk tabanlı yaklaşım üzerine odaklanmasıdır. Bu yaklaşım her zaman standardın bir parçası olmasına rağmen, yeni versiyonda daha belirgin hale getirilmiştir.

ISO 9001:2015 versiyonu farklılıkları:

 • Yüksek seviyeli yapının(HLS) benimsenmesi,
 • Proses yaklaşımının daha iyi anlaşılması ve uygulanmasını desteklemek amacıyla risk tabanlı yaklaşıma yönelik belirgin bir şart içermesi,
 • Daha az kuralla belirlenmiş şartların olması,
 • Dokümanlar üzerinde daha az vurgu yapılması,
 • Hizmetler için arttırılmış uygulanabilirliğin olması,
 • Kalite yönetim sisteminin sınırlarını tanımlama için bir şart içermesi,
 • Kurumsal yapıya vurgu yapılması,
 • Liderlik üzerine arttırılmış vurgu yapılması
 • Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik istenen çıktılara ulaşma ile ilgili daha fazla vurgu olması,

ISO 9001:2015 VERSİYONUNUN FAYDALARI NELERDİR?

 • Liderlik katılımı,
 • Yapılandırılmış bir biçimde organizasyonel riskler ve fırsatlara değinme,
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği veya iş sürekliliği gibi özellikle çoklu yönetim sistemleri kullanan kuruluşlar için yararlı olacak sadeleştirilmiş bir dil, alışılmış bir yapı ve terimleri kullanması,
 • Tedarik zincirinin daha etkin kullanımına yönelik uygulamaların olması,
 • Hizmet ve bilgi tabanlı faaliyet gösteren kuruluşlar için daha kullanıcı dostu olması.

GEÇİŞ SÜRESİ

ISO 9001:2008 versiyonundan, ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş süresi IAF tarafından 3 yıl olarak belirlenmiştir.  Bu sebeple ISO 9001:2008 versiyonu ile yayınlanan sertifikaların süresi 14.09.2018 tarihinde dolmaktadır.  Bu tarihe paralel olarak, belgelendirme kuruluşumuz Nisan-2017 itibariyle ISO 9001:2015 versiyonundan başvuru almaya başlayacaktır ve 14.03.2018 tarihinden itibaren ISO 9001:2008’e göre yeni başvuru kabul etmeyecektir.

GEÇİŞ METODU

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikanızın ISO 9001:2015 versiyonuna geçişi için aşağıdaki 2 yoldan birini tercih edebilirsiniz:

 • Gözetim/yeniden belgelendirme denetiminiz sırasında ISO 9001:2015’in gerektirdiği ilave şartların doğrulanması için mevcut denetim sürenize ek süre ile denetim yapılarak

Veya

 • Gözetim/yeniden belgelendirme denetiminiz öncesi veya sonrası, süresi tarafımızca belirlenecek bir geçiş denetimi yapılarak.

Ayrıca ISO 9001:2015 versiyonuna geçişiniz için aşağıdaki gibi bir yol tavsiye edilir:

ü  ISO 9001 :2015 standardına göre tanımlanmış yeni gereksinimlerin karşılanabilmesi için kurumsal eksikliklerin tespit edilmesi,

ü  ISO 9001:2008’den ISO 9001:2015’e geçiş için bir plan oluşturulması,

ü  Kuruluşunuzun KYS etkinliğinde rolü olan kişi ve taraflara eğitim ve farkındalık sağlanması,

ü  Revize edilen şartları karşılamak için, mevcut olan Kalite Yönetim Sisteminin güncellenmesi ve etkinliğinin doğrulanması,

ü  Geçiş sürecini tamamlamak için belgelendirme kuruluşu ile irtibata geçmek.