06

Nis

ISO 14001:2015 Güncelleme Yapıldı

 ISO 14001 NEDEN GÜNCELLENDİ? Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu(ISO) her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmektedir. Son olarak, ISO tarafından Eylül 2015’te yayımlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Ocak 2016’da Türk Standardı(TS EN ISO 14001:2015) olarak yayımlanmıştır. Standardın revize edilmesinin başlıca nedenleri iş modellerinin değişimi, kuruluşların daha karmaşık tedarik […]