Tarımsal üretim sisteminin çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretimin uygulanması için gereken işlemlere İTU denir. Topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsar.

Tarım sektöründe bir kalite sistemi olan İTU arazideki üretime odaklıdır. Entegre bitki yetiştiriciliği ve entegre mücadeleyi kapsar.

 Amaçları şu şekilde özetlenebilir:

 -Çevreyi koruma

 -Doğal kaynakları koruma

 -İnsan ve hayvan refahı

 -Gıda güvenliği

 -Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik

 – Çalışanların sosyal güvenliğini ve sağlığını koruma,

İyi Tarım Uygulamaları ile üreticilerimizin kazancı ve rekabet gücü artarken,  tüketicilerin de sağlığı  korunmuş olur.

İYİ TARIM UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN

KAPSAMLAR VE ALT KAPSAMLARI

 

Yönetmelik ; İlk kez 2004 yılında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2010 yılında 07.12.2010 tarih ve 27778 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik  son halini almıştır. Üreticilerimize destek ve hibelerin yanı sıra birçok kazanç ve öncelik sağlamaktadır.

 

Bitkisel Üretim:                    Su Ürünleri Yetiştiriciliği:                      Hayvansal Üretim:

-Yaş Meyve Sebze,             -Balık,                                                              -Ruminant Tabanı-Sığır ve Koyun

-Tarla Bitkileri,                       -Çift Kabuklu Yumuşakçalar,                  -Sığır Besiciliği,

-Çiçek ve Süs Bitkileri                                                                                   -Süt Sığırcılığı,

-Fide ve Fidancılık                                                                                          -Tavukçuluk,

-Çay                                                                                                                    -Hindicilik

Firmamız, Naviga Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.   kodu TR.İTU.38 dir.

İYİ TARIM UYGULAMALARINDA SÜREÇ

İyi Tarım Uygulamaları ile üretim yapmak isteyen üretici, üretici örgütü, müteşebbis İTU konusunda yetkilen­dirilmiş kuruluşlara başvurarak üretim sürecinin kayıt altına alınmasını sağla­r. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar, üretimin ilk aşamasından başlayarak hasat ve pazara arz edilmesine kadar olan süreçte uygulanan işlemlerin İTU kriterlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ederek sertifikalandırır.

Tarımsal ürünlerin kontrol ve sertifikasyonu, bireysel sertifikasyon ve grup sertifikasyonu olmak üzere iki şekilde yapılır.

– Seçenek 1Bireysel sertifikasyon: Gerçek veya tüzel kişilerin malik veya kiracılık sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapmaları halinde bireysel sertifikasyon yapılır. Sertifikasyon kapsamındaki ürünün üretiminin yapıldığı tüm alanlar, yılda en az bir kez KSK tarafından kontrol edilir.Uygunluğu onaylandıktan sonra kendi adına kayıtlı ürünlerle ilgili geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren en fazla on iki ay olan İTU sertifikasını alır.

– Seçenek 2: Grup Sertifikasyonu: Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen üreticilerin malik veya kiracılık sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapması halinde grup sertifikasyonu yapılarak üretici örgütü veya müteşebbis adına aşağıdaki şekilde sertifikalandırılır:

UYGULAMA

  1. Başvuru İşlemleri
    Ürünlerini İTU kapsamında belgelendirmek isteyen üretici, üretici örgütü, müteşebbis öncelikle İTU Belgelendirme Başvuru Formuile başvuruda bulunur. Bilgilerin ve ekli dokümanların gözden geçirilip uygun olduğuna karar verilmesi  doğrultusunda  başvuru sahibi için bir teklif hazırlanır ve onay için başvuru sahibine gönderilir.
    Teklifi onayladıktan sonra, KSK ve başvuru sahibi arasında sözleşme imzalanır.

Belgelendirilecek ürünlerin hasat zamanları dikkate alınarak bir kontrol planı hazırlanır , başvuru sahibine ve kontrolden en az 7 gün öncesinde  ilgili Tarım İl Müdürlüğüne bildirilir.

  1. Kontrol Süreci

Kayıt altına alınan üretim sürecinin İTU kriterlerine uygunluğunu belirlemek, kayıtları tutmak, sonuçları rapor etmek üzere kontrolör tarafından gerçekleştirilen işlemlerdir.

Kontroller, İTU Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterlerine uygun olarak tüm kontrol noktalarının kontrol edilerek üreticinin uygunluk düzeyinin belirlenmesi ile gerçekleştirilir. Yeterli uygunluk düzeyine ulaşmış üretici, analiz sonuçlarında yürürlükte olan maksimum bitki koruma ürünü kalıntı sınırlarını aşan miktarda kalıntı tespit edilmediği durumda İTU Sertifikası almaya hak kazanır.

Yeterli uygunluk düzeyinde olmayan üreticilere, tespit edilen uygunsuzlukları gidermeleri için 28 günlük bir süre tanınır. Üreticinin bu süre sonuna kadar uygunsuzluklarını kanıtları ile gidermesi sonucunda İTU Sertifikası almaya hak kazanır.

  1. Sertifikasyon Süreci

Kontrol sonuçlarının değerlendirmesi sonucunda sertifika verilmesine herhangi bir engel görülmemesi durumunda, sertifika yayın  tarihinden itibaren 12 ay  geçerli olmak üzere ilgili ürünler için İTU Sertifikası düzenlenir.